021-49196000
فایل صوتی

ویدئو خودکشی

  • 0
  • 314
  • 1400/2/5
  • 2796
افزودن به

در زندگی بسیاری از ما پیش آمده که در برهه ای از زندگی خود افکار منفی در سر خود داشته ایم، چه بسا پیش آمده که به خودکشی فکر کنیم.

در این ویدئو مدیریت محترم موسسه MIE در پاسخ به یکی از عزیزان که پرسشی مطرح کردند با این عنوان که چگونه از فکر خودکشی در بیاییم؟ توضیحات ارزشمندی را بیان می کنند.

0 نظر
درباره این ویدیو نظر دهید
پر کردن این فیلد اجباری است.
پر کردن این فیلد اجباری است.
شماره وارد شده نامعتبر است.
پر کردن این فیلد اجباری است.