لایـو های مـوسسه ملک پـور
3
18:00
ویدئو لایو جشنواره ویژه موسسه
 • 1
 • 1401/12/21
 • 0
103
44:50
ویدئو لایو شرایط جدید دولت کانادا برای ایرانیان
 • 0
 • 1401/12/15
 • 0
5
34:32
ویدئو لایو آینده دلار و سرمایه گذاری خارجی
 • 0
 • 1401/12/10
 • 89
48
37:34
ویدئو لایو پرسش و پاسخ
 • 0
 • 1401/12/3
 • 57
0
22:41
ویدئو لایو پرسش و پاسخ
 • 0
 • 1401/11/27
 • 2
0
48:10
ویدئو لایو گفت و گو با شما
 • 0
 • 1401/11/26
 • 0
6
40:35
ویدئو لایو نکات مهاجرت
 • 0
 • 1401/11/18
 • 24
0
54:34
ویدئو لایو پرسش و پاسخ
 • 0
 • 1401/11/18
 • 0
0
47:54
ویدئو لایو اینستاگرامی MIE درباره تخفیفات دی 1401
 • 0
 • 1401/10/30
 • 3
3
28:13
ویدئو لایو اینستاگرام شرایط کمک
 • 1
 • 1401/9/22
 • 98
5
38:30
ویدئو لایو اینستاگرامی شرایط مهاجرت و اخذ اقامت
 • 0
 • 1401/9/21
 • 117
18
14:12
ویدئو لایو اینستاگرام پاسخ به کامنت ها در تاریخ آذر 1401
 • 1
 • 1401/9/21
 • 0
0
31:45
ویدئو لایو تخفیفات ویژه موسسه MIE
 • 0
 • 1401/9/7
 • 24
0
14:02
ویدئو لایو لاتاری و پیشنهاد ویژه برای کادر درمان
 • 0
 • 1401/7/19
 • 0
97
38:34
ویدئو لایو موسسه ملک پور در رابطه با مقایسه آمریکا، کانادا و اروپا
 • 0
 • 1400/11/27
 • 4
0
32:04
ویدئو لایو موسسه ملک پور در رابطه با روش کار شرکت
 • 2
 • 1400/11/21
 • 0
3
22:29
ویدئو مشاوره با جناب آقای ملک پور؛ مدیریت محترم موسسه MIE
 • 2
 • 1400/9/30
 • 137
4
24:23
ویدئو لایو اینستاگرام موسسه ملک پور در زمینه قدرت انتخاب
 • 2
 • 1400/7/6
 • 1
1
30:40
ویدئو لایو اینستاگرام در زمینه مشاوره با موسسه MIE
 • 2
 • 1400/7/4
 • 0
1
35:11
ویدئو لایو اینستاگرام در زمینه مهاجرت با موسسه ملک پور
 • 0
 • 1400/7/4
 • 3
0
35:53
ویدئو لایو اینستاگرام MIE؛ تغییرات موسسه ملک پور
 • 2
 • 1400/6/2
 • 0
0
30:31
ویدئو لایو اینستاگرام MIE؛ تخفیفات سالیانه موسسه ملک پور
 • 4
 • 1400/4/13
 • 0
1
27:12
ویدئو لایو اینستاگرام MIE؛ تخفیفات شگفت انگیز موسسه ملک پور
 • 6
 • 1400/4/8
 • 12
0
47:23
ویدئو خبرهای ویژه MIE
 • 0
 • 1400/4/2
 • 0
1
21:02
ویدئو اخبار جدید مهاجرتی MIE در لایو خبرهای خوب!
 • 4
 • 1400/4/1
 • 4
4
29:14
ویدئو خبرهای عجیب MIE
 • 4
 • 1400/3/31
 • 43
127
00:25
ویدئو لایو اینستاگرام موسسه ملک پور در تاریخ 17 اردیبهشت 1400
 • 2
 • 1400/2/19
 • 8
0
11:31
ویدئو لایو اینستاگرام موسسه ملک پور در تاریخ 9 اردیبهشت 1400
 • 0
 • 1400/2/11
 • 6
6
26:03
ویدئو مهاجرت با گارانتی
 • 3
 • 1400/2/8
 • 38
5
31:43
ویدئو لایو مدیریت محترم موسسه MIE در زمینه چگونه پول در بیاوریم؟
 • 0
 • 1400/2/5
 • 6
0
00:41
ویدئو لایو اینستاگرام موسسه ملک پور در تاریخ 2 اردیبهشت 1400
 • 0
 • 1400/2/5
 • 0
1
53:44
ویدئو لایو اینستاگرام استاد ملک پور در تاریخ 31 فروردین 1400
 • 0
 • 1400/2/2
 • 45
2
31:38
ویدئو لایو موسسه MIE در زمینه چطور از نظر مالی خودمان را تقویت کنیم؟
 • 0
 • 1400/1/29
 • 26
1
40:52
ویدئو پناهنده بد نیست؛ پناهندگی بد است!
 • 0
 • 1400/1/27
 • 35
13
53:32
ویدئو لایو اینستاگرام استاد ملک پور در تاریخ 24 فروردین 1400
 • 2
 • 1400/1/25
 • 5
0
04:33
ویدئو لایو اینستاگرام موسسه ملک پور در تاریخ 20 فروردین 1400
 • 0
 • 1400/1/22
 • 0
0
03:49
ویدئو لایو اینستاگرام استاد ملک پور در تاریخ 17 فروردین 1400
 • 0
 • 1400/1/22
 • 41
0
02:29
ویدئو لایو موسسه ملک پور در زمینه انواع روش های مهاجرت
 • 0
 • 1400/1/16
 • 28
0
56:38
ویدئو لایو اینستاگرام استاد ملک پور در تاریخ 26 اسفند 99
 • 0
 • 1399/12/28
 • 1
0
17:51
ویدئو لایو اینستاگرام استاد ملک پور در تاریخ 12 اسفند 99
 • 0
 • 1399/12/13
 • 1
0
14:11
ویدئو لایو موسسه ملک پور در زمینه خدمات طلایی موسسه
 • 0
 • 1399/12/12
 • 2
0
21:50
ویدئو نکات لازم در مورد تخفیفات موسسه MIE
 • 0
 • 1399/12/10
 • 0
0
24:47
ویدئو خبرهای عالی موسسه MIE در روز تولد حضرت علی (ع)
 • 0
 • 1399/12/10
 • 16
0
27:38
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 30 بهمن 99
 • 0
 • 1399/12/3
 • 30
0
59:46
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 28 بهمن 99
 • 0
 • 1399/11/29
 • 1
0
18:46
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 27 بهمن 99
 • 0
 • 1399/11/29
 • 0
0
53:45
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 21 بهمن 99
 • 0
 • 1399/11/27
 • 0
2
05:38
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 7 بهمن 99
 • 0
 • 1399/11/26
 • 8
360
46:13
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 5 بهمن 99
 • 17
 • 1399/11/8
 • 694
31
50:03
ویدئو لایـو اینستاگرام موسسه ملک پـور در 23 دی
 • 0
 • 1399/10/30
 • 3
0
22:38
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 22 دی
 • 0
 • 1399/10/23
 • 0
0
11:28
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 2 دی
 • 2
 • 1399/10/6
 • 67
0
56:30
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 25 آذر
 • 0
 • 1399/9/30
 • 33
0
00:25
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 18 آذر
 • 0
 • 1399/9/23
 • 2
0
07:46
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 11 آذر
 • 0
 • 1399/9/13
 • 9
120
59:08
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 3 آذر
 • 0
 • 1399/9/9
 • 4
1
19:50
ویدئو لایـو اینستاگرام جنـاب آقـای ملک پـور در 20 آبان
 • 0
 • 1399/8/27
 • 5
0
58:38
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در 13 آبان - بخش اول
 • 0
 • 1399/8/27
 • 4
0
30:41
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در 13 آبان - بخش دوم
 • 0
 • 1399/8/19
 • 6
7
37:51
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در تاریخ 11 آبان
 • 5
 • 1399/8/12
 • 38
16
29:16
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در تـاریخ 8 آبان 99
 • 0
 • 1399/8/9
 • 9
54
51:48
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در 6 آبان 99 (ویژه مهاجرت کاری)
 • 4
 • 1399/8/7
 • 75
4
54:18
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در تـاریخ 23 مهر 99
 • 0
 • 1399/7/27
 • 36
206
53:36
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در تـاریخ 8 مهر 99 (ویژه کنکوری ها)
 • 24
 • 1399/7/9
 • 774
3
36:12
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در تـاریخ 7 مهر 99
 • 2
 • 1399/7/9
 • 76
0
28:30
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در تـاریخ 10 شهریور 99
 • 0
 • 1399/6/25
 • 52
1
19:53
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در تـاریخ 27 مرداد 99
 • 0
 • 1399/5/29
 • 22
2
02:20
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در تـاریخ 7 مـرداد 99
 • 0
 • 1399/5/14
 • 265
1
57:12
ویدئو لایـو جنـاب آقـای ملک پـور در تـاریخ 31 تیـر 99
 • 1
 • 1399/5/14
 • 214
0
29:25
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در اینستاگرام
 • 0
 • 1399/5/7
 • 73
3
49:41
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ 19 فروردین 99
 • 0
 • 1399/5/7
 • 86
0
51:48
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ 23 فروردین 99
 • 0
 • 1399/5/7
 • 74
0
40:52
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ 25 فروردین 99
 • 0
 • 1399/5/7
 • 135
0
31:40
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ 26 فروردین 99
 • 0
 • 1399/5/7
 • 99
2
59:05
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ 9 اردیبهشت 99 بخش دوم
 • 0
 • 1399/5/7
 • 134
0
03:18
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ 9 اردیبهشت 99 بخش اول
 • 0
 • 1399/5/7
 • 21
1
21:50
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ ۱۷ آبان ۹۸
 • 0
 • 1399/5/7
 • 75
0
33:48
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ 16 اردیبهشت 99
 • 0
 • 1399/5/7
 • 138
3
59:26
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ ۱۷ آبان ۹۸
 • 1
 • 1399/5/7
 • 158
4
20:19
ویدئو لایو جناب آقای ملک پور در تاریخ 5 خرداد 99
 • 4
 • 1399/5/7
 • 196