021-49076
فایل صوتی
مهـاجرت به بـرزیل
  • 0
  • 1
  • 1399/7/6
  • 439
افزودن به

آیا می توان به سرعت پاسپورت یک کشور را کسب کرد و هزینه زیادی هم نپرداخت؟

در کشور برزیل می توانید با سرمایه کمی پاسپورت این کشور را کسب کنید.

0 نظر
درباره این ویدیو نظر دهید
پر کردن این فیلد اجباری است.
پر کردن این فیلد اجباری است.
شماره وارد شده نامعتبر است.
پر کردن این فیلد اجباری است.