021-49076
تاثیر کلمات تاکیدی مثبت
  • 0
  • 1
  • 1399/11/22
  • 537
افزودن به

آیا کلمات تاکیدی مثبت اثر مثبتی بر زندگی افراد دارد؟ آیا با تکرار این کلمات مثبت می توان بر زندگی، احساسات و نحوه آفرینش مسائل اثر گذاشت؟

0 نظر
درباره این ویدیو نظر دهید
پر کردن این فیلد اجباری است.
پر کردن این فیلد اجباری است.
شماره وارد شده نامعتبر است.
پر کردن این فیلد اجباری است.