021-49076
فایل صوتی
ارتباط با خدا
  • 0
  • 85
  • 1400/2/5
  • 217
افزودن به

آیا خدا وجود دارد یا خیر؟

این سوالی است که شاید در ذهن بسیاری از ما حتی برای لحظه ای گذر کرده باشد. توصیه می کنیم این ویدئو را که مدیریت محترم موسسه MIE توضیحات ارزشمندی را در این زمینه بیان می نمایند، از دست ندهید.

0 نظر
درباره این ویدیو نظر دهید
پر کردن این فیلد اجباری است.
پر کردن این فیلد اجباری است.
شماره وارد شده نامعتبر است.
پر کردن این فیلد اجباری است.